Flames of War collection

Ta proga, kad vyksta kažkoks judėjimas Flames of War fronte (haha), parsinešiau iš rūsio ir išsipakavau, ką gero turiu. Visumoje vaizdas geras, beveik viskas spalvota, apart Churchill’ius, Sherman’us ir kelis transportus